Kibbutz Sdeh Boker

”I Negev-öknen kan våra drömmar förverkligas”

den 3 maj 2016 | David Ben Gurion Kibbutz Sdeh Boker, som bildades den 15 maj 1952, är förverkligandet av David Ben-Gurions dröm. Här bodde han i 20 år av sitt liv.

David Ben-Gurion betraktas som Israels grundare och nationalfader, eftersom han omsatte Herzls och Weizmanns utopier till verklighet. Mitt i sin politiska karriär flyttade han till Negev utifrån visionen att odla den torra öknen och bygga upp omgivande städer. Som Israels förste premiärminister var David Ben-Gurion den som utropade den självständiga staten Israel i Tel Aviv den 14 maj 1948.

När han avgick som premiärminister år 1953 flyttade han till kibbutzen Sdeh Boker mitt i Negevöknen, och när han återvände till politiken två år senare, bodde han kvar på kibbutzen fram till sin död år 1973. Ben-Gurion flyttade till Negev på grund av sin vision att odla den torra Negevöknen och bygga upp omgivande städer som Beér Sheba, Yeruham och Dimona. Han menade att Negev så småningom skulle bli ett hem för alla de judar som skulle flytta till Israel, och han såg Sdeh Boker som en föregångare och ett exempel för vad som skulle följa.

Israels förste premiärminister och försvarsminister älskade Negev och dess vidder och levde för att se öknen blomstra. Kibbutz Sdeh Boker, som bildades den 15 maj 1952, är förverkligandet av David Ben-Gurions dröm.

 
Huset där Ben-Gurion bodde från den dag han flyttade dit fram till sin död 1973 har bevarats exakt som det såg ut när han bodde där.

Området runt bostaden har utvecklats för att ta emot besökare, där man kan bekanta sig med Ben-Gurion berömda tal och fotografier från de första dagarna på kibbutzen. I huset finns även Ben-Gurions arkiv, som egentligen är hans privata bibliotek, som innehåller över 5000 böcker om alla de saker han älskade.

Det intilliggande huset, där hans livvakter bodde, har förvandlats till ett museum som ägnas åt Ben Gurions speciella relation med Negev. I närheten finns Ben-Gurions minnesplats, där David och Paula Ben Gurion är begravda.

I hans officiella skrifter funderade Ben-Gurion ofta kring sina ansträngningar att få den torra Negev att blomstra:

”Öknen ger oss den bästa möjligheten till en omstart. Den är en viktig faktor i vår pånyttfödelse i Israel. För det är i arbetet med att forma naturen som människan lär sig självkontroll. Med detta synsätt handlar det mer om pragmatism än mysticism när jag definierar vår inlösen av denna mark”.

”När jag tittade ut ur mitt fönster i dag och såg ett träd stå framför mig, väckte synen i mig en större känsla av skönhet och personlig tillfredsställelse än alla de skogar som jag har passerat i Schweiz och Skandinavien.”

”Varför älskar en mor sina barn så? Eftersom de är hennes skapelse. Varför känner judar en samhörighet med Israel? Eftersom allt här måste skapas och förverkligas.”


Vi går i Ben-Gurions fotspår och tränger steg för steg undan öknen.

Med Din hjälp förverkligar vi Ben-Gurions vision. Donera nu!

Tack för ditt engagemang och för din gåva!

Keren Kajemet Sverige – Israelfonden