En miljon nya invånare

En miljon nya invånare i Negev

den 6 februari 2017 | En miljon nya invånare I slutet av januari samlades Keren Kajemets nationella ledare i Europa för en konferens i Paris för att mobilisera inför nya målsättningar.

Organisationens nye världsordförande Danny Atar slog fast att ett av de konkreta målen är att skapa förutsättningar för en miljon nya invånare att bosätta sig i Negev.

En miljon nya invånare i Negev-området är Keren Kajemet Israelfondens (KKL) uttalade mål inför framtiden.

– Keren Kajemets vision definierades för 115 år sedan. Vi har inte den moraliska auktoriteten att ändra den, sade världsordförande Danny Atar på KKL:s Europakonferens i slutet av januari. Den europeiska ledarkonferensen (ELC) för KKL:s nationella ledare i Europa, som anordnas vartannat år, hölls i år i Paris, Frankrike.

Konferensen i slutet av januari är en unik mötesplats för organisationens olika kontor i Europa att utbyta idéer och utveckla samarbeten för att främja en grön framtid för Israel. Världsordföranden Danny Atar betonade vikten av en gemensam vision.

– Det enda sättet att hantera en organisation som denna är att definiera en tydlig vision som alla känner till och förstår. Varje organisation som identifierar sin vision kan bestämma sitt högre syfte, som gör det möjligt att skapa en arbetsplan och mål som kan mätas, sade han.

– Keren Kajemets vision definierades för 115 år sedan, fortsatte Danny Atar.
– Vi har inte den moraliska auktoriteten att ändra den, utan snarare att tillämpa den på den verklighet som vi lever i idag, fortsatte han.

En rad arbetsgrupper och diskussionsforum fokuserade på de mål som preseterades under dagarna. Hjälpa andra länder En målsättning som formulerades var att expandera KKL:s verksamhetsområde.
– Under många år har vi samlat kunskap som hjälpte staten Israel. Nu vill vi också dela denna kunskap med andra länder, betonade han och nämnde som exempel möten med presidenten i Guatemala, den franska jordbruksministern, och ett möte med företrädare för den tyska regeringen för några månader sedan.

Den andra delen av KKL:s vision som presenterades av Atar, handlade om att utveckla Negev och Galiléen.
– Vårt mål är en halv miljon nya invånare i Galiléen, och en miljon nya invånare i Negev, slog Danny Atar fast.

Förutom föredrag och arbetsgruppsmöten om målsättningar och insamlingsstrategier, hölls även ett högaktuellt seminarium med Israels ambassadör till UNESCO, Carmel Shama Hacohen, som handlade om just UNESCO och Jerusalem. Förutom världsordförande Danny Atar medverkade Gideon Kutz, korrespondent i Frankrike för Voice of Israel Radio och Israels ambassadör i Frankrike, Aliza Bin-Noun under dagarna. Även situationen i Frankrike för landets judar fanns med på agendan.

Israels transport- och underrättelseminister Israel Katz besökte också konferensen i Paris, och träffade samtidigt sin franske kollega, Frankrikes inrikesminister Bruno Le Roux. Katz deltog på söndagen i det KKL-seminariet som anordnades i UNESCO: s högkvarter, för att samtala om Jerusalems status – en symbolisk händelse som markerade komplexiteten i de israeliskfranska relationerna.

Keren Kajemet Sveriges styrelse var representerad av Max Federmann och Shai Ouaki.
– Konferensen ger oss i Sverige en tydlig inriktning att fortsätta med arbetet att skapa förutsättningar för nya invånare att leva och bo i de södra delarna av Israel, säger Max Federmann från Keren Kajemet Sverige.
– KKL kommer att ta ett aktivt ansvar när det gäller allt som har med infrastruktur att göra: stärka ekonomin, ordna med bostäder för studenter och bygga hus för unga familjer, allt för att uppmuntra en positiv inflyttning till Negev, säger Max Federmann.
– Tillsammans med våra understödjare i Sverige kommer vi att kunna bidra på ett mycket konkret och värdefullt sätt för att få dessa ökenområden att blomstra. 

Max Federmann representerade Sverige under konferensen i Paris, här tillsammans med världsordförande Danny Atar