En annan sida av Sverige

"Dags att visa en annan sida av Sverige"

den 20 maj 2017 | Framtidstro KKL:s Jerusaleminsamling tillägnas ambassadör Isaac Bachman, som nu lämnar Sverige. Isaac har varit verksam i Sverige under en period då relationerna mellan länderna befunnit sig på en bottennivå.

När Isaac Bachmans förordnande nu går ut har KKL beslutat att tillägna honom den pågående Jerusalem-insamlingen.

– Vi hoppas och tror att insamlingen ska visa att det finns en stor, tyst opinion i Sverige som har en helt annan inställning till Israel, än den som kommer till tals via vår regering, säger ordförande Max Federmann.

Isaac Bachman har varit ambassadör i Sverige sedan 2012.

Nu går hans förordnande ut och han kan då konstatera att han har varit diplomatiskt sändebud i Sverige under en period då relationerna till Israel varit på en bottennivå. Sveriges nuvarande regering har nämligen gång på gång ensidigt kritiserat Israel – och utrikesminister Margot Wallström är i dag persona non grata i Israel. Den rödgröna regeringens första beslut när den kom till makten år 2014 var att erkänna Palestina, som består av PLO-ledda Västbanken och av Gaza, som styrs av terrororganisationen Hamas.

Beslutet blev det första av en rad ställningstaganden där den rödgröna regeringen lämnade EU-linjen för att konsekvent ta ställning för den ena parten och lika konsekvent kritisera den andra parten, i konflikten mellan palestinier och israeler.

Ensamt EU-land

Det senaste exemplet är UNESCO:s Israel-fientliga resolution i början av maj, som återigen förnekar Israels självklara förbindelse med Jerusalem och fördömer de arkeologiska utgrävningar i Davids stad som visar på den mångtusenåriga judiska kopplingen till staden.

Resolutionen hade tagits fram av en rad arabländer och av den palestinska myndigheten. Storbritannien, Tyskland, Italien, USA, Grekland och Nederländerna röstade nej. Sverige röstade som enda europeiskt land för.

”Det förefaller som att Israel utifrån svenskt perspektiv inte kan göra någonting rätt, medan palestinierna inte kan göra någonting fel”, skrev Isaac Bachman i en debattartikel på Nyheter24.se som en repons på hur Sverige röstade.

Keren Kajemet Israel-fonden i Sverige har beslutat att tillägna vårens och sommarens stora Jerusalem-insamling till ambassadör Isaac Bachman och hans hustru Osnat.

Kraftig signal

– Vår övertygelse är att det finns en stor, tyst opinion i Sverige som har en helt annan inställning till Israel, än den som kommer till tals via vår nuvarande regering, säger ordförande Max Federmann med anledning av den pågående Jerusalem-insamlingen.

– Vår förhoppning är att insamlingen ska möta ett stort gensvar och att responsen ska bli en kraftfull påminnelse, både till Israel och till Sveriges regering, att det finns många Israelvänner i vårt land. Det skulle också sända en tydlig signal av tacksamhet till Isaac och Osnat Bachman för det stora arbete de lagt ned när det gäller att skapa goda relationer till ett av Europas mest Israel-fientliga länder.

– Vi tror att framtiden kommer att visa att deras arbeteinte varit förgäves. En storinsamling som dessutom resulterar i en skog i Israel blir en konkret påminnelse om detta.

Ambassadör Isaac Bachman är glad och tacksam över Keren Kajemets Jerusalem-kampanj.

– Det är en viktig kampanj för Jerusalem och jag är mycket hedrad av att den tillägnas mig, säger ambassadören.