Israel 2040 – den nya sionismen

Negev och Galiléen ska bli utvecklingscentrum

den 23 maj 2019 | Framtidstro Hur ska Israel behålla sitt teknologiska och entreprenöriella ledarskap om två decennier? Keren Kajemet Israelfonden har i samarbete med Israels regering lagt fram en plan för hur Israel ska se ut år 2040.

För ett ungt och dynamisk land är 20 år en lång tid som kan fungera som en katalysator för en ljusare framtid. Keren Kajemets omlokaliseringsplan för att bygga morgondagens land innehåller en detaljerad vision för en inomisraelisk omflyttning av 1,5 miljoner människor till Negev och norra Galliléen.

Planen kommer att medföra utveckling och expansion till perifera områden och förvandla dem till högteknologiska innovationscentra. Investeringarna i Galiléen kommer att skapa ett israeliskt Silicon valley som attraherar high tech-, industri- och researchpersonal.

I Negev kommer utvalda yrkeskategorier bli inkluderade i utvecklingen av cyberteknologiska utvecklingszoner. I denna nya plan kommer arbetsmarknaden att erbjuda särskilda erbjudanden för anställda och lönsamma möjligheter för arbetsgivare.

Innovativa huslösningar kommer att bidra till expansionen av befintliga bostadsområden liksom att skapa nya, vilket kommer att leda till en dynamisk bostadsmarknad.

Planen kommer att utveckla och investera i nästa generation med ett urval av kvalitativa utbildningsinstitutioner.

Utvecklingen av en avancerad infrastruktur för transporter kommer att förena de perifera områdena till centrala Israel och därmed bli mer tillgängliga. På detta sätt kommer Negev och Galiléen att blomstra och bli kraftfulla centra för innovationer inom endast 20 år.

Det var under förra årets världskonferens för 150 ledare från 25 länder som visionen presenterades att uppgradera Keren Kajemets historiska kunskap när det gäller att bygga Jishuv, det vill säga de första judiska samhällena under den turkiska och den brittiska epoken, innan staten utropades 1948.

Världsordföranden Danny Atar betonade att organisationens huvudmål är att stärka den judiska identiteten och den judiska kopplingen till landet Israel och att anpassa Keren Kajemets vision till en modern tid.

– Med Keren Kajemets omlokaliseringsplan kommer Israel år 2040 att vara spännande, innovativt och starkt, menar Danny Atar.

Under konferensen lanserades begreppet ”Den nya sionismen”.

– Keren Kajemets arbete kommer i framtiden att handla mer och mer om att bygga upp hela samhällen i det perifera Israel. Vi kommer självklart alltid att ha trädplantering och vattenförsörjning men mer som en del av ett komplett samhälle – en Jishuv – som det kallades innan staten utropades, sammanfattar Max Federmann från Keren Kajemet Sverige.

– Bland annat kommer vi att stödja och stimulera ungdomars utbildningsambitioner i dessa utvecklingssamhällen genom att etablera så kallade KKL-hus.

– Dessa KKL-hus erbjuder möjligheter till studier i en lugn och harmonisk miljö med tillgång till hjälp från kompetenta lärare och med tillgång till all teknisk utrustning som ett modernt samhälle kan erbjuda.

– Keren Kajemet Israel-fonden kan här spela en avgörande roll eftersom man har historisk kunskap av att bygga Jishuv, det vill säga de tidiga judiska samhällena under den turkiska och brittiska epoken.

– Det nya i ”Den nya sionismen” är alltså att hitta tillbaka till rötterna, avslutar Max Federmann.