Säkerhetsplantering

Säkerhetsplantering i nordvästra delarna av Negev

den 6 november 2017 | Framtidstro Keren Kajemet Sverige kommer nu att plantera träd som skapar en buffert och skyddar invånare och besökare i västra Negev från raketer och missiler som avfyras från Gaza.

Träden kommer att planteras längs vägar och på gränsen till de samhällen som ligger i området, som ett skydd mot missilattacker och slumpmässig beskjutning.

Ditt bidrag till detta projekt hjälper invånarna i västra Negev genom att förbättra deras säkerhet när de förflyttar sig i områdena nära Gaza-gränsen. I en region där ett normalt liv är en lyx, förbättrar ditt stöd dessa människors upplevelse av säkerhet på ett mycket konkret sätt.

Keren Kajemet deltar redan i att bygga regionala och lokala vägar i avlägsna delar av landet, tillsammans med andra israeliska myndigheter. I många fall är invånarnas säkerhet direkt relaterad till kvaliteten på de lokala vägarna. Men även de bästa vägarna kan bli utsatta och oskyddade, och din gåva förbättrar avsevärt säkerhetsförhållandena på vägarna och längs gränserna i dessa lokala samhällen i nordvästra Negev.

Människor som bor i området som gränsar till Gaza utsätts för raket- och missilattacker, oavsett om de befinner sig inom gränserna för sina samhällen eller kör längs de lokala vägarna, även till och från deras jordbruksfält.

För att åtgärda denna situation vill nu Keren Kajemet Sverige plantera träd som fungerar som strategiska, gröna buffertar och kamouflage, vilket skyddar invånare och besökare från raketer och missiler. Projektet omfattar planteringar längs vägar och samhällen vid gränserna i västra Negev och omfattar även landåtervinning, dränering, planteringar och bevattning. Buskar kommer att avskärma de nedre områdena och trädkronorna de högre.

Dessutom bidrar planteringen av dessa träd – som är attraktiva för bin – till att öka produktionen av honung och på detta sätt stödja den lokala ekonomin. Säkerhet är ett dagligt problem i nordvästra Negev, på vägar och samhällen som gränsar till Gaza. Ingen vet var eller när nästa angrepp kommer och inte heller varifrån.

Människorna som kör längs vägarna och inom samhällena i området är mycket utsatta.

En av lösningarna på detta problem är att plantera träd och buskar som fungerar som ett grönt kamouflage för att skydda de bönder som reser till och från sina fält, barn som går till och från skolan, samt besökare.
Planteringen kommer att göras med snabbväxande, vattensnåla trädarter som är anpassade till områdets torra ökenförhållanden.

Målet är att skydda fordon på vägen från artilleribeskjutning från Gaza, att skapa en avskärmning som skymmer vägen från krypskyttar och att begränsa skyttarnas förmåga att sikta in sig på offer på vägar och i samhällen. Din gåva höjer på ett mycket konkret sätt säkerheten för civila i nordvästra Negev.