Upprop: Förbättra relationerna Sverige-Israel

Solidaritetskampanj

den 7 december 2018 | Framtidstro KKL i Sverige inleder nu en kombinerad trädplanterings- och namninsamlingskampanj med uppmaningen att Sverige ska återupprätta sina tidigare goda relationer med Israel.

Efter fyra dystra år när det gäller svensk-israeliska relationer startar Keren Kajemet i samarbete med vänskapsförbundet Sverige-Israel en solidaritetsinsamling, som en möjlighet att manifestera uppfattningen att det är hög tid för Sverige att normalisera förbindelserna med Mellanösterns enda demokrati.

Sveriges relation till Israel har nämligen inte alltid varit dålig. Legendariska S-profiler som Tage Erlander och Gunnar Sträng besökte Israel för drygt 50 år sedan och förre statsministern Göran Persson välkomnades varmt till landet i oktober 1999.

Persson har bland annat skänkt träd i satsningen ”Jerusalem 3000” och har även fått en skog uppkallad efter sig, som ett resultat av engagemanget för hågkomsten av Förintelsen.

Enligt Göran Persson har Keren Kajemet haft en enorm betydelse för Israels bildande, som ett praktiskt sätt att bygga både en stat och ett samhälle.

– Det är en imponerande historia, sade Göran Persson när Keren Kajemet intervjuade honom år 2010 med anledning av hans Israel-engagemang. KKL har en viktig roll i det israeliska samhället, påpekade han.

– Israel är fortfarande ett land med gigantiska ökenområden, som rimligen kan fås att blomstra, vilket Ben-Gurion drömde om. Samtidigt innebär arbetet att man tar ett praktiskt folkligt ansvar för att skapa någonting som är gemensamt, sade Göran Persson.

Den solidaritetskampanj som nu startar går ut på att varje person som ger minst tre träd (300 kr) får ett solidaritetsdiplom som tagits fram specifikt för denna kampanj. Den som ger 1200 kr (tio träd) får, förutom diplomet, dessutom Max Safirs pocketbok ”Bäste herrn, låt mig få leva” hemskickad utan extra kostnad.

Solidaritetskampanjen planerar att i samband med Tu Bishvat överlämna en lista med namnen på dem som betalat in till solidaritetskampanjen, till Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov.

Tu Bishvat, som är trädens högtid, infaller den 20 januari.

– Vi ser denna kampanj som ett led i att förverkliga Vänskapsförbundets mål att Sverige ska bli det Israel-vänligaste landet i Europa, säger Stefan Dozzi, generalsekreterare för vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Ambassadör Ilan Ben-Dov, välkomnar kampanjen.

– Varje solidaritetsyttring, inte minst i Sverige, är oerhört viktig, säger ambassadören.

– Vi är väldigt tacksamma för detta initiativ, speciellt som vi vet att vi har många vänner här men de som attackerar Israel är väldigt högljudda, fortsätter han.

– Det är viktigt för människor att veta att det finns en annan opinion.

Är det möjligt med en förändrad opinion i Sverige när det gäller Israel?

– Absolut. Jag känner det redan. Jag möter varje vecka hundratals människor som uttrycker sig så. Inte minst bland unga, men också i allmänhet. Jag möter en solidaritet, för att inte säga kärlek, till Israel vart jag än åker.

– Det finns en vänskap och solidaritet, som den jag mötte häromdagen när jag besökte universitetet i Uppsala. Att träffa studenterna där var fantastiskt. Mötet med unga människor i 19-20 års åldern som intresserar sig för Israel var ett verkligt nöje.

Denna välvilja skiljer ut sig ganska markant från den officiella policy som har kännetecknat Sveriges Mellanösternpolitik de senaste åren. Ilan Ben-Dov har vid flera tillfällen varit kritisk till Sveriges till stor del ensidiga fördömanden av Israel, nu senast när FN:s säkerhetsråd i november tog upp stridigheterna vid Gaza. Även en stor del av svensk media ger ofta uttryck för en ensidig kritisk bild av Israel.

Han konstaterar att Sveriges anföranden inte nämnde att över 500 raketer sändes mot civila mål veckan innan Säkerhetsrådets diskussion och inte heller att Hamas är en terroristorganisation.

– Man kan inte jämföra en terroristorganisation med en demokratisk stat, en sådan jämförelse är oacceptabel, säger han och konstaterar att Sverige återigen lyfte fram hela listan, enligt Sverige, på israeliskt felagerande, som ”ockupation” och ”bosättningar”.

– Hamas ser Tel Aviv som en illegal bosättning och själva existensen av en judisk stat som ”ockupation”, vilket gör Sveriges uttalanden helt missriktade, fortsätter ambassadören som fick stöd av USA:s FN-ambassador Nikki Haley, som i Säkerhetsrådet också avfärdade jämförelsen mellan terroristgruppen Hamas med den demokratiska och legitima staten Israel.

Ilan Ben-Dov avslutar:

– Det svenska uttalandet ignorerar även lidandet som hundratusentals israeliska medborgare utsätts för, däribland ett stort antal barn som lever under en konstant spärreld av raketer de senaste åtta åren. Många av dem är traumatiserade på grund av alla nätter som tillbringats i skyddsrum, säger Israels ambassadör i Sverige.

Den som vill plantera träd i solidaritetskampanjen kan använda swishnr: 1236837678 eller bankgironr: 5816-5515 för att ge en gåva. Märk betalningen ”Solidaritetskampanj”.