Pesach-paket

1800 matpaket har delats ut!

den 1 april 2021 | Högtid Tack vare många svenska givare har KKL Israelfonden distribuerat matpaket till fattiga och nödlidande så att de kan fira Pesach helgen på ett anständigt sätt.

Här är några av de många frivilliga som deltagit i distributionen av mat. Totalt distribuerades 1.800 paket i 46 samhällen i projektet Kimcha DePischa, det traditionella namnet på välgörenhet i samband med Pesach-helgen. 

Här rullas paketen in i staden Arad i nordöstra Negevöknen i bergen ovanför Döda Havet. Många uttryckte emotionellt sin tacksamhet över att människor i ett fjärran land tänkte på dem och hjälpte dem att fira Pesach.

          ("Tack KKL")

Rapport från Israel:

Ingen går utan en festmåltid


Hundratals behövande familjer över hela Israel var mycket glada över att få matkorgar dagarna innan Passover/Påsk, allt på initiativ av KKL-JNF: s utbildnings- och gemenskapsavdelning. ”Det här är verkligen till stor hjälp, och framför allt är det väldigt jublande att veta att människor tänker på oss”, säger A. i Kiryat Gat, som tog emot gåvan med mycket känslor.

Hon fick paketet med proviant från Nir Elrom, scout-gruppchef för KKL-JNFs södra region. "Det är mycket tillfredsställande att se människors tacksamhet och hjärtvärmande reaktioner", sa han.

Initiativet Kimcha DePischa har fått en särskild betydelse i år. "Även under normala tider ser vi många familjer i nöd, och detta är ännu mer fallet i år på grund av Covid-krisen", säger Ronit Zikri, chef för Kiryat Gat kommunala välfärdsavdelning. ”Vi försöker varje dag att glädja dessa familjers hjärtan, och särskilt vid påsk. Tack vare KKL-JNF: s generösa donation kommer paketen som placeras på familjebordet ge dem lycka och kompensera för det som saknas. Huvudsaken är att alla ska ha en god helg och äta sig mätta. ”

Ett tusen åtta hundra korgar med grundläggande proviant distribuerades i fyrtiosex olika samhällen under veckan före påsk. Hundratals volontärer - ungdomsrörelsemedlemmar, ungdomar i pre-militära program, KKL-JNF-scoutgruppmedlemmar, KKL-JNF-personal och volontärer från olika kommuner - levererade paketen till familjen i nöd. Volontärerna deltog i utbildningsaktiviteter, debatter om ömsesidigt ansvar, värdet av volontärarbete och behovet av att hjälpa svagare samhällsmedlemmar.

Distribution möjliggjordes tack vare donationer från KKL-JNFs vänner i Italien och Sverige. "Vi är glada över möjligheten att bidra till äldre och behövande, så att de kan fira påsk ordentligt", säger KKL-JNF Sveriges vd Max Federman. "KKL-JNF tar hand om människor också, liksom vård av träd och miljö."

Hananel Megged från Arads kommunala volontärenhet samordnade distributionen i sin hemstad. ”Det är viktigt för oss att alla kan fira helgen med sin familj, utan att någon lämnas ensam”, sa han. "Det senaste året har medfört ekonomisk stress för många människor, och tack vare KKL-JNF: s donation har vi fått möjlighet att hjälpa dem."

”Eftersom påsken är en helgdag som symboliserar samhörigheten i familjen och det israeliska samhällets enhet, gör vi också vid detta tillfälle vårt bästa för att alla ska fira som de ska, runt ett riktigt festligt bord”, säger Sar-Shalom Jerbi, chef för KKL-JNF: s utbildning och samhällsavdelning.

”Det här är tider när vi alla måste ta hand om varandra, och tack vare KKL-JNF har vi kunnat ge glädje åt många behövande familjer”, avslutade Vered Assaf, chef för Yeroham kommuns ungdomsenhet. ”Förutom bestämmelserna finns det en känsla av omsorg och tillhörighet här som binder oss alla tillsammans. Det finns inget mer rörande än ljuset i dessa familjers ögon och kunskapen om att vi kunde göra något för att hjälpa dem. ”