Explosiva ballonger från Gaza

Explosiva ballonger från Gaza

den 12 augusti 2020 | Israel Brinner Nu har det hänt igen. Ett 30-tal explosiva ballonger har regnat över samhällen, skogar och fält i trakterna kring gränsen mot Gaza.

De senaste dagarna har ett 30-tal explosiva ballonger regnat över samhällen, skogar och fält i trakterna kring gränsen mot Gaza. 
Detta har resulterat i ett flertal bränder som förorsakat stora skador. Istället för att fokusera på sin egen befolknings välbefinnande, i dessa corona tider, ägnar sig regimen i Gaza åt terrorism. Om detta kan man inte läsa i svenska medier, där Israel vanligtvis behandlas "styvmoderligt". Därför är det viktigt att alla Israelvänner får denna kunskap. Ofta får man bara höra om Israels reaktion till ballong attackerna i svenska medier utan att man förklarar bakgrunden till Israels agerande. Den oinvigde kan förledas att tro att det är Israel som startar våldsspiralen. Så är det inte.

Det är nu 15 år sedan dåvarande premiärminister Ariel Sharon, z"l, och hans regering, beslutade att utrymma 21 judiska samhällen i Gazaremsan, för ett ensidigt tillbakadragande. Som ett led i tillbakadragandet, gjorde Keren Kajemet, KKL, stora investeringar på israeliska sidan av gränsen för att ge plats åt alla människor som var tvungna att lämna sina hem i Gazaremsan. Målsättningen var att bygga upp nya samhällen med tillhörande jordbruk och turistnäring så att befolkningen kunde livnära sig. Det blev en lyckad satsning tack vare alla KKL vänner runtom i världen. 

När nu ett antal fält och grönområden åter satts i brand hotas allt arbete som lagts ner. Förutom det konkreta hotet mot människor i området utgör dessa bränder även ett kraftigt ekonomiskt bakslag. Befolkningen i gränstrakterna, som redan har det kämpigt med effekterna av corona-smittan, har nu fått ytterligare utmaningar att hantera.

Hjälp oss att återställa fält och fauna via vår hårt arbetande KKL personal i området. Vår speciella brandkår måste vara i ständig beredskap och våra jordbruks- och landskapsexperter måste ta hand om att återställa området efter att släckningsarbetet avslutats. Ditt bidrag till befolkningen i gränsområdet är högt uppskattat. Du hjälper oss att lätta på trycket av en utsatt del av den israeliska befolkningen. Alla gåvor, stora som små, är varmt välkomna.