Israel Gala

Festmöte för Israel

den 12 augusti 2017 | Jubileum i Nya Parken, Örnsköldsvik
Söndagen den 13 augusti kl 15.00

I år firar vi att det är femtio år sedan Jerusalem blev Israels odelade huvudstad. Vi firar också att staden därmed blev en öppen stad och att samtliga historiska och religiösa platser nu är tillgänglig för alla.


Med anledning av detta, och då Isaac Bachman i mitten av augusti lämnar uppdraget som Israels ambassadör i Sverige, vill Keren Kajemet, tillsammans med kyrkor i Örnsköldsvik och nyhetstidningen Inblick, bjuda in till ett festmöte för Israel i Nya Parken, Örnsköldsvik, söndagen den 13 augusti kl
15.00.


Isaac Bachman med fru Osnat deltar i detta festmöte, tillsammans med riksdagsledmoten Mikael Oscarsson (KD), artisten Sebastian Stakset, Keren Kajemets ordförande Max Federmann och Inblicks chefredaktör Ruben Agnarsson.

Det blir sång, musik, tal, festligheter, samt insamling för trädplantering i Israel.

Övriga medverkande är bland annat Pingst brass.