Jerusalem

Jerusalem - 50 år som Israels odelade huvudstad

den 4 maj 2017 | Jubileum Under 1 000 år var Jerusalem huvudstad i Israel, efter att kung David för drygt 3000 år sedan gjorde staden till landets andliga och politiska centrum.

Efter Jerusalems förstöring för knappt 2000 år bad judar i förskin- gringen varje år bönen ”Nästa år i Jerusalem” i samband med påskhögtiden. Jerusalem utan en judisk överhöghet blev därefter en stad i förfall och var aldrig en huvudstad i ett annat land.

När staten Israel återbildades år 1948 ockuperades halva staden av Jordanien, som skändade synagogor och judiska gravplatser. Alla som inte var muslimer utestängdes från stadens historiska och religiösa platser.

Nu i juni firar vi att det är femtio år sedan Jerusalem, i samband med sexdagarskriget, blev Israels odelade huvudstad. Vi rar ock- så att staden därmed blev en öppen stad och att samtliga historiska och religiösa platser nu är öppna för alla.

Keren Kajemet har en mängd projekt kring Jerusalem som syftar till att få staden och dess omgivningar att grönska. I dag ifrågasätts det judiska folkets långvariga och historiskt välförankrade relation med Jerusalem, utifrån historielösa och ibland även direkt antisemitiska utgångspunkter.

Inför detta 50-årsjubileum vill vi ge dig möjlighet att uttrycka ditt stöd och din solidaritet till det judiska folkets självklara förbindelse med Jerusalem genom en jubileumsgåva till Keren Kajemets arbete i och omkring Israels odelade huvudstad.