Mikael Oscarsson

"En händelse som verkligen är värd att uppmärksamma"

den 29 mars 2018 | Jubileum "Det är något fantastiskt med Israels födelse. Det som skedde i samband med att Israel bildades får inte falla i glömska".

– Det är en händelse som verkligen är värd att uppmärksamma och fira, motiverar riksdagsledamoten Mikael Oscarsson sitt beslut att plantera träd när han möter upp utanför riksdagshuset för att ta emot Keren Kajemets Max Federmann.

– Det är något fantastiskt med Israels födelse. Det som skedde inför och i samband med att staten Israel bildades får inte falla i glömska, jag tänker på Förintelsen och de omgivande arabländernas krigsförklaring och försök att kasta judarna i havet, fortsätter Mikael Oscarsson, som har en förståelse för säkerhetspolitiska utmaningar i egenskap av sitt partis försvarspolitiske talesperson.

Han har varit i Israel ett tiotal gånger och hoppas att kunna åka dit även under jubileumsåret.

– Dels är jag uppväxt med Israel, min pappa inpräntade Israels betydelse i mig och mina bröder. När nyheter om Israel sändes på radion fick vi lov att vara tysta och lyssna uppmärksamt.

– Att judarna kunde få ett eget land är en så stor händelse med tanke på de stora umbäranden som de har haft i samband med andra världskriget och fortfarande har. Att de fick ett eget land är en garant för att Förintelsen inte ska kunna ske igen.

Mikael Oscarsson betonar de kristna rötterna och den starka kopplingen till Israel, allt från Abraham till Jesus.

– Det är ett vackert land och politiskt är det den enda demokratin i området. Det är därför självklart för mig att stå upp för Israel.

Han har under sina 20 år som riksdagsledamot samarbetat med sex olika ambassadörer från Israel, som han bjudit in till riksdagen för att informera.

– Det finns ett stort kunskapsunderskott även i denna lokal, påpekar han när han står utanför riksdagens kammare.

För Mikael Oscarsson är landet Israel ett fantastiskt föredöme när det gäller att få innovationer att bli företagsamhet.

 – Även om Sverige har flest patent i världen per capita är Israel världsbäst när det gäller att se till att uppfinningar förvandlas till affärsverksamhet och arbetstillfällen, betonar han och berättar att han själv kommer att gensvara på Keren Kajemets upprop att plantera sju träd i Israel i samband med 70-årsjubiléet.

– Landets Israels insatser för att få öknen att blomstra är beundransvärda, betonar han och berättar att han planterat träd i Israel tidigare.
– Det har jag gjort vid era tillfällen.

Mikael Oscarsson är ord- förande i riksdagsnätverket Förintelsens minne och motionerade i tolv år om en minnesdag för diplomaten Raoul Wallenberg innan riksdagen antog förslaget.  Han har också i en rad motioner lyft upp frågan om att villkora biståndet till den palestinska myndigheten.

– Situationen för Israel är i många fall lika frostig och fientlig som tidigare. I palestinska myndigheters skolböcker finns inte Israel med på kartan, säger han och konstaterar att parollen ”kasta judarna i havet” har blivit skolpedagogik.

– Judar beskrivs i den palestinska myndighetens barnprogram som råttor och grisar. Jag har under era års tid motionerat här inne om att vi måste ställa motkrav, säger han och pekar in i riksdagssalen.

– Sverige är en stormakt när det gäller bistånd i regionen men vi kan inte fortsätta att ge stöd till en myndighet som uppkallar skolor och fotbollsturneringar efter självmordsbombare och betalar ut ersättningar till terrorister och deras familjer. Ju grövre brott och strängare straff, desto högre ersättning.

– Fatah är ett systerparti till socialdemokraterna. De använder stora delar av sin budget till att göda terrorismen. Det är oacceptabelt att svenska skattepengar går till detta. Mikael Oscarsson hejdar sig lite och kontstaterar att det kanske inte är så festligt att tala om dessa saker på ett 70-årsjubileum.

– Men om vi inte vi förstår att antisemitism och ent- lighet pumpas ut till barn nns ingen förutsättning för en fredlig lösning. Det var när skolböckernas propa- ganda försvann i Irland som förutsättningar för fred skapades.

– Det finns inte något annat land i världen där vi skulle acceptera den här typen av propaganda och samtidigt fortsätta att betala ut svenska skattebetalares pengar. Det är dubbelmoral och mot- verkar fredsprocessen, säger den energiske riksdagsleda- moten innan han skyndar sig vidare till Centralstationen
för att hinna med det tåg som ska ta honom till ett antal studiebesök på några av Sveriges militäranläggningar.