Två stora jubileum

Israel firar två stora jubileum i år

den 8 februari 2017 | Jubileum Nu i juni är det femtio år sedan Jerusalem enades som Israels huvudstad. Och i november i år är det 100 år sedan Balfour-deklarationen deklarerades.

Keren Kajemet kommer att uppmärksamma dessa jubileum under året.

För mer än 3 000 år sedan valde kung David Jerusalem till Israels huvudstad och andliga centrum. Det var först vid Jerusalems förstöring som det judiska folkets drygt tusenåri-
ga relation till staden bröts.

Från det att Romarriket förstörde Jerusalem och fördrev flertalet judar från Israel för nästan 2 000 år sedan följde cirka 600 år av romerskt styre och därefter dominerades området av araber, korsfarare, egyptier och turkar innan det brittiska imperiet tog över för 100 år sedan.

Inte under någon av dessa perioder var Jerusalem en huvudstad i någon stat.

Israel bildas
Den 14 maj 1948 utropades den judiska staten Israel av Israels förste premiärminister David Ben-Gurion. På morgonen dagen efter anfölls Israel av Egypten, Transjordanien, Syrien, Irak och Libanon.

Efter att Israel vann 1948 års befrielsekrig delades Jerusalem, då östra Jerusalem intogs av Jordanien medan västra Jerusalem blev en del av Israel.

Israels huvudstad
Vid det israeliska parlamentets första ordinarie sammanträde år 1949 stiftades en lag om Jerusalem som den judiska statens huvudstad.

Efter Israels försvarskrig i juni 1967, sexdagarskriget, mot Jordanien, Syrien och Egypten (som hade förstärkning från Irak, Saudiarabien, Kuwait och Algeriet) fick Israel kontrollen över hela staden.

När Jordanien mellan år 1948 och 1967 styrde över delar av staden, förstördes judiska synagogor och gravar, och det var under denna tid förbjudet för judar och kristna att besöka stadens heliga platser. Jerusalem hade i slutet av 1800-talet omkring 20 000 invånare. Det var först när judiska invandrare flyttade till staden som befolkningen ökade dramatiskt. I dag har Jerusalem över 800 000 invånare.

 

Balfour-deklarationen

Käre Lord Rothschild,

Det bereder mig stor glädje, att regeringens vägnar överbringa Eder följande deklaration av medkänsla med de judiska sionisternas strävanden, vilka har blivit underställda och bifallna av kabinettet: ”Regeringen ser med välvilja på en i Palestina upprättad nationell hemvist för det judiska folket och kommer att på bästa sätt bemöda sig om att underlätta verkställandet av denna avsikt, under den otvetydiga förutsättningen att intet må göras som kan inverka menligt på de mänskliga eller religiösa rättigheterna hos befintliga icke‐judiska samhällen i Palestina, eller de rättigheter och den politiska ställning som åtnjuts av judar i något annat land.”

Jag skulle vara tacksam om Ni ville göra denna deklaration veterlig för den Sionistiska federationen.

Eder tillgivne, Arthur James Balfour