Vad vi gör

Vad vi gör

KKL Israelfonden är inte verksamma med att bygga samhällen på Västbanken och har inget samröre med bosättarrörelsen. Alla våra projekt sker innanför Israels gröna linje, dvs. i det Israel som fanns innan sexdagars kriget i juni 1967.

KKL-JNF grundades redan 1901 under namnet Judiska Nationalfonden (JNF) och räknas som en av världens äldsta miljöorganisationer. KKL är en NGO.

KKL är kanske mest känt för vår trädplantering och vårt vattenarbete, men vi är även aktiva inom områden som miljö forskning, utbildning, infrastruktur, ekoturism, samhällsutveckling, brandbekämpning och markvård. Allt arbete syftar till att förbereda för en inflyttning av judar från hela världen som önskar bosätta sig i landet.

Keren Kajemet Sverige fokuserar på områdena trädplantering, vegetation, vatten och utomhus miljöer för barn och ungdomar i terapeutiskt syfte. Vi ser det som vår uppgift att tränga undan öknen och bidra till att David Ben-Gurions vision för Negevöknen förverkligas.
Se filmen om savannisering!

Vårt arbete genomsyras av ledorden sionism, fred och miljö.
KKL har under årens lopp planterat fler än 250 miljoner träd i Israel, vilket gjorde att Israel, som ett av mycket få länder i världen, inledde 2000-talet med en kraftig nettoökning av antalet träd. KKL har skapat stora skogar, rekreationsområden, omvandlat träsk till bördig jordbruksmark och förvandlat öken till savann. Förutom trädplantering skapar KKL produktiv jordbruksmark och bekämpar hundratals skogsbränder varje år. KKL bedriver också forskning inom en rad miljöområden.

Bristen på vatten är ett växande problem världen över men situationen är som mest akut i länder med öken. Trots att Israel internationellt sett har en mycket låg vattenkonsumtion är man tvingad att använda 99 procent av sina tillgängliga resurser.

Keren Kajemets arbete är därför viktigare än någonsin. KKL har anlagt över 200 dammar och vattenreservoarer i Israel som används för att lagra vatten från regnperioden och vårfloderna, till konstbevattning, fiskodlingar, förbättringar av grundvattnet och mycket mer.

Se film om KKL 2020 med Max Federmann här.

Se film om KKL Israelfondens projekt i Israel här.